Wat is een Escrow?

Escrow: het betekent dat wanneer een concept waarbij  door een derde partij financiële goederen in bewaring worden genomen. En om deze tijdens een niet gelijk lopende transactie te beschermen. 

wat is escrow