Wat is een Lightning Network?

Een soort extra laag bovenop de huidige blockchain is Het Bitcoin Lightning Network. Er kunnen op deze laag “ off-chain” transacties gedaan worden.

Dit zegt dat niet alle transacties juist op de blockchain zelf gedaan hoeven te worden van Bitcoin.

Een merendeel kan dankzij het Lightning Network verwerkt worden via de tweede laag, waardoor de “hoofdchain” zich op het grotere werk kan concentreren.