Wat is Pump & Dump?

Pump and Dump staat ook wel als de betekenis voor ‘pompen en dumpen’. Dit is een cryptoterm die gebruikt wordt voor de onethische werkwijze om een relatief goedkope munt te ‘pompen of te dumpen’.

Eerst wordt de munt verkregen op zeer goedkope wijze door een zekere groep personen. Die dan vervolgens de munt ‘pompen’ (sterk de waarde laten stijgen) door ervoor veel reclame te maken.

Als de munt genoeg gestegen is in waarde dumpt die groep hun munten met veel winst, terwijl een grote groep achterblijft met verlies.