Vastgoed Begrippenlijst

Vastgoed staat voor onroerend goed. Onroerend goed staat voor bedrijfspanden, fabrieken of huizen.

Vastgoed begrippen:

Wat is de NVM?
Wie is Kadaster?
Wat is Funda?
Wat is de VVE?
Wat is V.O.N.?
Wat is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
Wat is een Bestemmingsplan?
Wat is een Taxatie?
Wat is ‘onder bod’ zijn?
Wat zijn Roerende Zaken?
Wat is Erfdienstbaarheid?
Wat zijn Ontbindende voorwaarden?
Wat is een Overdrachtsbelasting?
Wat is NHG?
Wat is een Hypotheekakte?
Wat is K.K.?
Wat is een Koopakte?
Wat is een Levering?
Wat is een Erfpacht?
Wat is een Eigenwoningforfait?
Wat is een Honorarium?
Wat is een Bod?