Wat is een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Welke 7 dekkingen worden vergoed?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ( BAV) biedt dekking voor door derden geleden schade. Bijvoorbeeld financieel nadeel toebrengen aan een opdrachtgever en/of derden, die naar voren komen door fouten, verzuim of onzorgvuldigheid en dergelijke door jou als opdrachtnemer bij het uitoefenen van uw beroep. 

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt mede dekking voor de bovengenoemde activiteiten, binnen Nederland uitgevoerd, t.b.v. Nederlandse opdrachtgevers, en voor opdrachten waarop het recht van toepassing is in Nederland. 

wat is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

Naast deze dekking van financieel nadeel, biedt de BAV ook vergoeding van: 

1 Juridische verweerkosten bij aansprakelijkstelling. 

2 Wettelijke rente. 

3 Kosten i.v.m. tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure. 

4 Bereddingskosten. 

5 Schaderegelingskosten. 

6 Of kosten verweer alternatieve geschillenberechting. (extra) 

7 Of reconstructiekosten (extra). 

Bekijk de video voor meer uitleg:

wat is aansprakelijkheidsverzekering

Heb jij ook interesse in vastgoed?

Misschien is de Vastgoed Community wel interessant voor je

Ja, ik ben benieuwd!

Lees voor meer begrippen in de wereld van Vastgoed op deze pagina.