Wat is een Erfpacht?

En in welke akte wordt het erfpacht vastgelegd?

Erfpacht is een stuk grond, dat van een ander is, te houden of te gebruiken. 

Het houdt het volgende in; dat iemand het recht heeft, om een stuk grond te gebruiken of te houden, dat eigenlijk het eigendom is van een ander.

Spreekt men over het zogeheten erfpachtcanon, bedoelen we dat de erfpachter een bedrag aan de grondeigenaar betaalt. De grondeigenaar die de ander het recht geeft om deze grond te gebruiken, noemen we de erfpachter. 

Bij particuliere erfpacht kan de erfverpachter b.v. een Waterschap, Vereniging van Eigenaren, of vastgoedeigenaar zijn Ook een kerk kan erfverpachter zijn. 

wat is een erfpacht?

Op zoek naar akte waarin erfpacht is vastgelegd? 

Deals over erfpacht, het erfpachtcanon en de duur hiervan, worden bij een notaris vastgelegd in “akte van bevestiging”. Deze laat de akte weer inschrijven in de openbare registers van het Kadaster

Interesse in Vastgoed?

Ontdek de Vastgoed Community!

Ja, ik ben benieuwd!