Wat is een Levering?

En wanneer wordt het in 2 delen opgesplitst

Iemand die de eigenaar wordt van een registergoed, bij levering van onroerende zaken. Deze levering bestaat uit, het inschrijven van de akte in de openbare registers. 

wat is een levering?

De levering is in 2 delen opgesplitst:

Bij juridische levering wordt de woning op naam van de koper gezet. Na het ondertekenen van de koopakte bij levering bij de notaris. Dit wordt ook wel transportakte genoemd. In feite vindt de levering plaats, bij de sleuteloverdracht.